Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Cổ đông
background co dong

Báo cáo của ban kiểm soát năm 2012

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
NGHỊ QUYẾT XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2012
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC THÔNG BÁO
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2012
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐỂ THỰC HIỆN ĐỢT PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ 2012
NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA HỒ SƠ VÀ TIÊU CHUẨN CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2
Địa chỉ: Km35 - QL10 - Quốc Tuấn - An Lão - Hải Phòng
Điện thoại: 031.3922786   -   Fax: 031.3922783   -   Email: info@lisemco2.com
Copyright © 2015 LISEMCO 2. All rights reserved. Designed & developed by EMSVN
Đang online : 39
Lượt truy cập : 2211230